Informacja o przekształceniu

Uprzejmie informujemy, że nastąpiło przekształcenie spółdzielni ,,Społem" Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna w Lublinie w spółkę kapitałową pod firmą – Społem Distro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( nazwa skrócona – Społem Distro Sp. z o.o. ) z siedzibą w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 4, która została w dniu 01.02.2016 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598142.

Jednocześnie informujemy, że przekształcenie nastąpiło w oparciu o art. 203f. i następne ustawy z dnia 16 września 1982 roku. Prawo Spółdzielcze oraz Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółdzielni przekształcanej ( sukcesja generalna ). W konsekwencji z dniem 01.02.2016 roku, spółka Społem Distro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła na siebie wszystkie prawa i obowiązki ,,Społem" Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna w Lublinie.

Zmiana formy prawnej nie powoduje zmian w stosunkach Spółki z jej kontrahentami, nie będzie to miało różniej wpływu na dotychczasową współpracę, zaś podjęte przez nas działania pozwolą na pełną kontynuację współpracy na dotychczasowych warunkach. Nadmieniamy, że ważność zachowują wszelkie umowy i zobowiązania, nie zmienia się też zespół pracowników.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.