O firmie

Spółdzielczość Spożywców na ziemiach polskich powstała w okresie zaborów w 1869 r. W 1906 do wspierania tego ruchu powołano dwutygodnik "Społem", a pomysłodawcą nazwy był Stefan Żeromski. Po odzyskaniu niepodległości Spółdzielczość Spożywców w 1919 r. stała się członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

Początki działalności hurtu spółdzielczego w Lublinie to lata 20-te okresu międzywojennego. Podczas okupacji hitlerowskiej Spółdzielczość Spożywców "Społem" była organizacją pełniącą ważne funkcje w dziedzinie aprowizacji mieszkańców Lublina i ostoją ruchu oporu.

Lata powojenne to okres zmian, reorganizacji oraz ingerencja ze strony państwa w struktury Spółdzielczości "Społem". Spółdzielnia nasza działała raz jako jednostka nadrzędna wobec PSS-ów z województwa lubelskiego pod nazwą "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców, innym razem jako Oddział Centrali w Warszawie.

Zmiany organizacji handlu wewnętrznego, reformy i ostre reguły gospodarki rynkowej powodowały, że "Społem" W.S.S zmuszona była wielokrotnie zmieniać struktury, nazwy, zakres działania, liczebność załogi, by ostatecznie przyjąć w 1990 roku nazwę, którą posługuje się do dziś - "Społem" Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna w Lublinie.

Realizowanie nowych rozwiązań w działalności, profesjonalne zarządzanie i umiejętność dostosowania się do zmieniającej sytuacji gospodarczej sprawia, że jesteśmy firmą widoczną na rynku z dalszą perspektywą rozwoju.

Naszą wiodącą działalnością jest sprzedaż hurtowa artykułów spożywczych, przemysłowych AGD i chemii gospodarczej. Rozwinięta baza transportowa pozwala nam na efektywną obsługę naszych klientów, którym dowozimy towar na własny koszt.

Istnieje możliwość zamawiania towaru przez Internet. Program do pobrania z naszej strony.

Posiadamy bazy w atrakcyjnych częściach Lublina, tj przy ul. Spółdzielczej, Łęczyńskiej i Gospodarczej, co pozwala na wynajem innym podmiotom gospodarczym. Naszym priorytetem jest rozwój i profesjonalna, wysoka jakość świadczonych przez nas usług.

W lutym 2010 roku SPHP Społem zakwalifikowała się do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W ramach programu SPHP Społem realizuje projekt "Stworzenie systemu B2B w węźle wymiany handlowej jakim jest Społem Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna w Lublinie".

W grudniu 2012 roku Spółdzielnia przystąpiła do grupy MPT skupiającej 13 dystrybutorów artykułów spożywczych.

Uprzejmie informujemy, że nastąpiło przekształcenie spółdzielni ,,Społem" Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna w Lublinie w spółkę kapitałową pod firmą – Społem Distro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( nazwa skrócona – Społem Distro Sp. z o.o. ) z siedzibą w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 4, która została w dniu 01.02.2016 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598142.

Jednocześnie informujemy, że przekształcenie nastąpiło w oparciu o art. 203f. i następne ustawy z dnia 16 września 1982 roku. Prawo Spółdzielcze oraz Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółdzielni przekształcanej ( sukcesja generalna ). W konsekwencji z dniem 01.02.2016 roku, spółka Społem Distro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła na siebie wszystkie prawa i obowiązki ,,Społem" Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna w Lublinie.

Zmiana formy prawnej nie powoduje zmian w stosunkach Spółki z jej kontrahentami, nie będzie to miało różniej wpływu na dotychczasową współpracę, zaś podjęte przez nas działania pozwolą na pełną kontynuację współpracy na dotychczasowych warunkach. Nadmieniamy, że ważność zachowują wszelkie umowy i zobowiązania, nie zmienia się też zespół pracowników.

 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.